jwtklima.pl Klimatyzacja, Wentylacja, monta? klimatyzacji, serwis klimatyzacji, czyszczenie przewod?w wentylacy...

jwtklima.pl
Title: Klimatyzacja, Wentylacja, monta? klimatyzacji, serwis klimatyzacji, czyszczenie przewod?w wentylacy...
Keywords: Klimatyzacja Krak?w , monta? klimatyzacji, projektowanie klimatyzacji i wentylacji, czyszczenie wentylacji, czyszczenie i dezynfekcja klimatyzacji i wentylacji, serwis wentylacji, czyszczenie klimaty...
Description: Klimatyzacja Krak?w , monta? klimatyzacji, projektowanie klimatyzacji i wentylacji, czyszczenie wentylacji, czyszczenie i dezynfekcja klimatyzacji i wentylacji, serwis wentylacji, czyszczenie klimatyzacji krak?w, dezynfekcja kana??w wentylacyjnych, odgrzybianie klimatyzacji i wentylacji, JWT KLIMA,...
jwtklima.pl is ranked 16458020 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $7,307. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. jwtklima.pl has 43% seo score.

jwtklima.pl Information

Website / Domain: jwtklima.pl
Website IP Address: 94.152.128.19
Domain DNS Server: ns2.tld.pl,ns1.tld.pl

jwtklima.pl Rank

Alexa Rank: 16458020
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

jwtklima.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $7,307
Daily Revenue: $20
Monthly Revenue $600
Yearly Revenue: $7,307
Daily Unique Visitors 1,842
Monthly Unique Visitors: 55,260
Yearly Unique Visitors: 672,330

jwtklima.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Fri, 05 Aug 2016 19:34:42 GMT
Server nginx/1.6.2

jwtklima.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Klimatyzacja Krak?w 0 0.00%
monta? klimatyzacji 1 0.88%
projektowanie klimatyzacji i wentylacji 0 0.00%
czyszczenie wentylacji 0 0.00%
czyszczenie i dezynfekcja klimatyzacji i wentylacji 1 2.41%
serwis wentylacji 0 0.00%
czyszczenie klimaty... 0 0.00%

jwtklima.pl Traffic Sources Chart

jwtklima.pl Similar Website

Domain Site Title

jwtklima.pl Alexa Rank History Chart

jwtklima.pl aleax

jwtklima.pl Html To Plain Text

Klimatyzacja, Wentylacja, monta? klimatyzacji, serwis klimatyzacji, czyszczenie przewod?w wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dezynfekcja kana??w wentylacyjnych, czyszczenie klimatyzacji, Krak?w Czyszczenie i dezynfekcja klimatyzacji i wentylacji Podstawowym celem stosowania wentylacji jest usuwanie z pomieszcze? zu?ytego powietrza i dostarczenie na jego miejsce powietrza ?wie?ego. Nawiewane powietrze przechodzi przez szereg filtrów w celu unikni?cia przedostawania si? do pomieszcze? bakterii, grzybów i innych niebezpiecznych organizmów. Sprawnie dzia?aj?ca instalacja wentylacyjna obni?a st?enie szkodliwych zanieczyszcze? w pomieszczeniu do poziomu, który jest akceptowany przez organizm cz?owieka. Warunkiem dobrego samopoczucia cz?owieka, a tak?e zdrowia, jest zapewnienie mu w?a?ciwego mikroklimatu. A wi?c prawid?owo u?ytkowana sie? wentylacyjna i klimatyzacyjna powinna nam zapewni? bezpiecze?stwo mikrobiologiczne, energooszcz?dno?? oraz co najwa?niejsze komfort pracy. Aby powietrze dostarczane do budynków spe?nia?o normy i wymogi u?ytkowe nale?y pami?ta? o regularnym czyszczeniu, dezynfekcji instalacji oraz wymianie filtrów w centralach wentylacyjno - klimatyzacyjnych. Naszym celem jest dbanie o jako?? powietrza we wszystkich obiektach u?yteczno?ci publicznej. D??ymy do tego, aby instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne dostarcza?y wy??cznie czyste powietrze spe?niaj?ce polskie i europejskie normy oraz zapewnia?y komfort na najwy?szym poziomie. JESTE?MY AUTORYZOWANYM SERWISEM Klimatyzatory na?cienne Klimatyzatory przysufitowe Klimatyzatory kasetonowe Klimatyzatory kana?owe Klimatyzatory Inwerter Multisplit Klimatyzatory typu konsola Kurtyny powietrzne Adres: JWT KLIMA s.c. ul. Zakopia?ska 58A 30-418 Kraków telefon/fax: +48 12 259 56 84 telefony komórkowe: 600 03 64 64 606 11 38 62 e-mail: biuro@jwtklima.pl JWT Klima - Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne | Strona g??wna | O nas | Oferta | Us?ugi | Produkty | Kontakt | ZOOM - ipolska.info projektowanie stron www Badania mikrobiologiczne jako?ci powietrza Stalowa Wola, Mycie okap?w t?uszczowych ?l?skie, Czyszczenie kana??w t?uszczowych E?k, Inspekcja kana??w wentylacyjnych Myszk?w

jwtklima.pl Whois

Domain Name: JWTKLIMA.PL